CYKLUS KONCERTŮ PRO PLZENECKÉ VARHANY

Výtěžek dobrovolného vstupného z koncertů
bude věnován na dostavbu varhan

17/12 18:00

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

11/12 17:00

Hvězdička

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční koncert dětského pěveckého sboru Základní umělecké školy ve Starém Plzenci

7/10 18:00

Kytarový recitál Štěpána Raka

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Staroplzenecké varhany, z. s. a Římskokatolická farnost ve Starém Plzenci si vás dovolují pozvat na recitál kytarového virtuose Štěpána Raka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu plzeneckých varhan. Koncert se koná za podpory Plzeňského kraje a Města Starý Plzenec.

10/9 18:00

Varhanní recitál Pavla Šmolíka

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V benefičním cyklu koncertů pro Staroplzenecké varhany vystoupí varhanní mistr Pavel Šmolík.

18/6 18:00

BAROKNÍ OSLAVA

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V dalším z benefičních koncertů pro plzenecké varhany s názvem BAROKNÍ OSLAVA uvede soubor L´estro arco s hosty a pěvecký sbor Ad laetitiam se sólisty pod vedením Miloslava Esterleho skladby vrcholného baroka.

28/5 18:00

Musica ad Gaudium

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V jarním koncertu souboru Musica ad Gaudium, ve kterém zazní díla G.Ph.Telemanna, Adama Václava Michny, W.Crofta a dalších účinkují: Andrea Frídová - zpěv, Dominika Pilecká - flétny a zpěv, Alena Tichá - cembalo a Jaromír Tichý - flétny.

23/4 18:00

Musica vagantium

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Soubor MUSICA VAGANTIUM se věnuje interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby, především takové, jakou hráli a zpívali potulní studenti-vaganti. Hudbě dodávají na působivosti nejen dobové kostýmy, ale také historické nástroje. V koncertu s názvem "Procházka v časech minulých" vystoupí Zdeněk Kubík, Romana Neumanová, Jitka Kubištová a Jan Čmelák.

18/12 18:00

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

12/12 16:00

Adventní koncert pěveckého sboru Hvězdička

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Sbor HVĚZDIČKA se sólisty z pěveckých tříd ZUŠ Starý Plzenec uvedou svůj adventní koncert na podporu staroplzeneckých varhan.

20/11 00:00

ZůziZů

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Pzenci na Malé Straně)

Na podporu plzeneckých varhan vystoupí v kostele Narození Panny Marie tymákovský smíšený pěvecký sbor ZůziZů pod vedením Zuzany Kuncové.

25/9 18:00

MUSICA BOHEMICA-Jaroslav Krček

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.

28/8 18:00

Lukáš Vendl - varhany

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Varhanní koncert na podporu dokončení opravy místních varhan.

19/6 18:00

Koncert z díla G. F. Händela

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor pod vedením Miloslava Esterleho, sólisté a komorní sbor barokní hudby ZUŠ Starý Plzenec uvedou benefiční koncert pro dokončení oprav staroplzeneckých varhan.

24/4 18:00

SUBITO-Slavičí snění

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci benefičního koncertu pro plzenecké varhany uvede pražský pěvecký sbor pořad "Slavičí snění"

20/12 18:00

Jakub Jan Ryba-Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

14/12 16:30

Adventní koncert dětského pěveckého sboru

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V adventním programu dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec vystoupí sbor a jeho sólisté pod vedením Petry Vlachové a Markéty Kofroňové.

25/10 18:00

Plzenští muzikanti pro plzenecké varhany

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V programu vystoupí Anna Pospíšilová, Alžběta Johánková, Jan Esterle a Marek Pišl.

20/9 18:00

TRABAND

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert známé skupiny TRABAND.

6/9 18:00

VEČER BAROKNÍCH SONÁT

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V koncertním programu zazní sonáty J. S. Bacha a dalších barokních mistrů. Na cembalo, housle a violoncello zahrají Hana Kimelová, Radka Beranová a Jiří Hošek.

21/6 18:00

Plzenecké Vivaldiano

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

smyčcový soubor Základní umělecké školy ve Starém Plzenci "L´estro arco" hraje koncerty Antonia Vivaldiho

10/5 18:00

Martin Kaplan, Josef Fiala

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Za doprovodu houslí a violy zazní v podání Martina Kaplana a Josefa Fialy variace národních písní ze západních a jižních Čech.

21/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka

(kostel Narození Panny Marie ve Straém Plzenci na Malé Straně)

15/12 17:00

Adventní koncert ZUŠ

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

23/11 18:00

Koncert barokní hudby

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

19/10 18:00

ROMAN JANÁL

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

28/9 18:00

TOUCH of GOSPEL

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

31/8 18:00

Kytarový recitál LUBOMÍRA BRABCE

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert kytarového virtuosa na podporu dokončení dostavby vzácných staroplzeneckých varhan se uskuteční za podpory Plzeňského kraje.

27/4 18:00

Lidová muzika z Chrástu - Naše zvony pěkně zní

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzencina Malé Straně)

V rámci cyklu benefičních koncertů na podporu dokončení opravy staroplzeneckých varhan uvede Lidová muzika z Chrástu komorní pásmo lidových písní s názvem "Naše zvony pěkně zní".

22/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka 22.12.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Moloslav Esterle.
Koledy zazpívá ženský pěvecký sbor pod vedením Bohumily Krásné.

16/12 16:30

Adventní koncert dětského sboru ZUŠ Starý Plzenec

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci adventního koncertu vystoupí dětský pěvecký sbor a jeho sólisté ze Základní umělecké školy Starý Plzenec pod vedením Petry Vlachové a Markéty Jáchymovské.

3/11 18:00

Koncert skupiny OBOROH 3.11.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

OBOROH je legendární folk-rocková kapela. Za 24 let své existence má na svém kontě přes 25 tisíc, kritikou velmi dobře přijatých prodaných alb, přes 900 koncertů nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku. Skupina OBOROH měla několikrát vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností dala OBOROHU jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb při jejich živých koncertech. Vedoucí kapely Slávek Klecandr je výjimečným hudebníkem a textařem, který vystupuje rovněž se svými sólovými recitály. Jejich poslední z osmi alb vydalo renomované vydavatelství Indies-Happy Trails

29/9 18:00

Mozart a jeho současníci 29.9.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Chrámové sonáty a další komorní skladby uslyšíme v podání významných plzeňských umělců. Vystoupí :
MARTIN KAPLAN, DARINA KALČEVA – HOUSLE
JAROSLAVA SMOLOVÁ – VIOLA, MAGDALÉNA KRZÁKOVÁ – VIOLONCELLO
HANA PUMROVÁ, PETRA ŠANDEROVÁ, MAGDALÉNA ŠKALOUDOVÁ – FLÉTNY
JAROSLAV BROŽ – VARHANY

16/6 18:00

DE PROFUNDIS - Černošské spirituály 16.6.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní pěvecký sbor řídí umělecký vedoucí Miloslav Esterle.


19/5 18:00

Literárně-hudební pásmo - Madony 19.5.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

LIBOR KOVAL: MORAVSKÉ MADONY v přednesu Blanky Hejtmánkové.
Uslyšíme AVE MARIA J. J. RYBY, W. A. MOZARTA, F. SCHUBERTA, A. DVOŘÁKA v podání studentů Konzervatoře Plzeň.
Průvodním slovem doprovodí Mons.JOSEF ŽÁK,generální vikář Plzeňské diecéze.

7/4 18:00

JAN DOLEŽEL - varhany 7.4.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela, Georga Muffata a dalších.

24/3 18:00

Klimentová, Aschenbrenner – Pergolessi Stabat Mater 24.3.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Účinkují: Olga Novotná (soprán), Ivana Klimentová (alt), smyčcový soubor MUSICA SUAVIS řídí VÍT ASCHENBRENNER

18/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka 18.12.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Moloslav Esterle.
Koledy zazpívá ženský pěvecký sbor pod vedením Bohumily Krásné.

4/12 18:00

Adventní koncert dětského sboru ZUŠ Starý Plzenec 4.12.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert pro otevřená srdce.

25/11 18:00

SPIRITUÁL KVINTET 25.11.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert se uskuteční za podpory Plzeňského kraje a společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.

21/10 18:00

Koncert koncertů, Vít Aschenbrenner 21.10.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

A.Kuželková – LESNÍ ROH, V. Aschenbrenner – VARHANY
K. Ronovská, J. Radilová – FLÉTNY
Komorní orchestr Katedry hudební kultury - umělecký vedoucí VÍT ASCHENBRENNER


28/9 18:00

Komorní sbor Gontrassek - J.Baťa 28.9.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

„ECCLESIA MILITANS“
Koncert renesanční hudby a GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

8/7 18:00

RECITÁL EVY URBANOVÉ 8.7.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Varhanní doprovod Zděňka Ledvinová

10/6 18:00

Pocta G. F. Händelovi 10.6.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Spojené pěvecké sbory řídí Miloslav Esterle. Vystoupí smyčcový soubor L’ESTRO ARCO a komorní soubory a sólisté ze ZUŠ Starý Plzenec.

1/6 18:00

Noc kostelů 1.6.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Také u nás ve Starém Plzenci budeme mít možnost se letos poprvé zúčastnit projektu Noc Kostelů. V netradiční den, tedy v pátek, nás pozve dál kostel Narození Panny Marie na Malé Straně. Tento chrám, kudy jak sami poznáte, skutečně kráčela historie, je opravdu výjimečný a nejen svojí historií. Zveme vás na bohatý kulturní program.

20/5 18:00

Ave Maria - mariánská hudba 20.5.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Vystoupí posluchači Konzervatoře Plzeň z pěvecké třídy prof. Ludmily Kotnauerové a jejich vzácní hosté.

1/4 18:00

De Profundis - renesanční duchovní hudba 1.4.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V cyklu koncertů pro plzenecké varhany budeme v neděli 1.dubna 2012 naslouchat duchovní hudbě vrcholné renesance v podání komorního pěveckého souboru „De profundis“ pod vedením Miloslava Esterleho. V programu zazní skladby dvou velikánů renesanční vokální tvorby – Orlanda di Lassa a Heinricha Schütze.

4/3 18:00

Trubka a varhany - Jan Vitinger 4.3.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

trubka - JAN VITINGER
varhany - HANA VAŇKOVÁ
Zazní skladby J.S.Bacha, G. PH.Telemanna, G.F.HÄNDELA a P.J. Vejvanovského.

19/2 18:00

VOX IMPERFEKTA 19.2.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní pěvecký sbor řídí Pavel Dolanský.
V programu zazní díla autorů:
T. L. DA VICTORIA - J. S. BACH - A. SCARLATTI - H. L. HASSLER
a dalších.

20/12 18:00

J.J.Ryba Česká mše vánoční - J.Chaloupková, sbor a orch. 20.12.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní orchestr a pěvecký sbor RESONANCE řídí Jitka Chaloupková
SÓLISTÉ: Gabriela Pechmanová, Šárka Dolejšová, P.Piotr Marek, Miroslav Šimandl. Na varhany doprovází Zdeňka Ledvinová

20/11 18:00

Varhany a mladí varhaníci 20.11.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Další z benefičních koncertů k získání finančních prostředků na dostavbu staroplzeneckých varhan.
Vystoupí žáci ZUŠ ulice T. Brzkové v Plzni pod vedením učitele J. Esterleho.

11/10 18:00

Jitka Chaloupková, varhany 11.10.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci tohoto svátečního večera vystoupí přední česká varhanice Jitka Chaloupková,která svým hudebním uměním podpoří stále probíhající sbírku na rekonstrukci staroplzeneckých varhan. Dokončení tohoto projektu přinese nejen obohacení církevních ceremoniálů, ale také široké možnosti koncertního využití tohoto výjimečného nástroje.

9/9 18:00

Poutní večer 11.9.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

U příležitosti 660. výročí od rozšíření a vysvědcení kostela Narození Panny Marie se ve Starém Plzenci na tomto místě koná poutní večer, v rámci kterého vystoupí s duchovními skladbami Dagmar Drechslerová a Olga Novotná za varhanního doprovodu paní Zdeňky Ledvinové. Po povídání o historii kostela a také nově renovovaných varhan vystoupí žáci a učitelé Základní umělecké školy pod vedením ředitele Miloslava Esterleho.