CYKLUS KONCERTŮ PRO PLZENECKÉ VARHANY

Výtěžek dobrovolného vstupného z koncertů
bude věnován na dostavbu varhan

16/6 18:00

Radoušek

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční koncert dětského pěveckého sboru pod vedením Jaroslavy Čejkové se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci varhan bratří Guthů, které se nacházejí v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém náměstí.

19/5 18:00

VanSwing Pilsen

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční koncert kapely VanSwing Pilsen se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci varhan bratří Guthů, které se nacházejí v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém náměstí.

5/5 18:00

ZůziZů

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční varhanní koncert pěveckého sboru ZůziZů se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci varhan bratří Guthů, které se nacházejí v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém náměstí.

14/4 18:00

Marie Esslová-koncert pro varhany bratří Guthů

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční varhanní koncert Marie Esslové se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.
Výtěžek bude věnován na rekonstrukci varhan bratří Guthů, které se nacházejí v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém náměstí.

Marie Esslová vystudovala obor varhany u Mgr. Miroslavy Svobodové a klavír u Mgr. Dinary Suleymanové na Konzervatoři v Českých Budějovicích, bakalářské a magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze, obor varhany u prof. Jaroslava Tůmy, vedlejší obor cembalo u Giedre Mrázkové. Vystudovala postgraduální studium, Konzertexamen, na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, později obor cembalo u prof. Jörga Halubka.
Získala první cenu na mezinárodní varhanní soutěži: Joseph-Gabler Orgelwettbewerb 2012. Další první cenu obdržela na improvizační soutěži Lions Club Musik-Wettbewerb 2014 ve Stuttgartu. Na mezinárodní soutěži Pražské jaro získala čestné uznání. Dále zvítězila v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v roce 2016 v oboru hra na cembalo. Aktivně se zúčastnila mnoha interpretačních kurzů v zahraničí
Zabývá se koncertní činností v Čechách, Německu, Polsku, Rakousku, Itálii, Španělsku a Francii. Improvizuje k filmům. Spolupracuje s FOK orchestrem a s orchestrem BERG, Concertem Köln a SWR2 orchestrem. Dva roky působila jako varhanice ve čtyřech chrámech Stuttgartu, doprovázela řady sborů a pět let se vzdělávala ve zpěvu gregoriánského chorálu v Českých Budějovicích. V současné době vyučuje obor varhany a improvizaci na Konzervatoři v Českých Budějovicích, v plzeňské diecézi učí na varhanním kurzu improvizaci a koncertuje v Čechách i zahraničí.


17/12 18:00

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

8/10 18:00

Perly italského baroka

(Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně)

V programu vystoupí dcery bývalých ředitelek ZUŠ - Michaela Hollmannová a Hanka Kimelová (Hrnečková), které si k sobě pozvaly zpěvačku Stanislavu Jirků z Národního divadla v Praze. Zazní skladby italských skladatelů Corelliho, Pergolesiho, Albinoniho, Vivaldiho a Cacciniho.

18/6 18:00

Dietrich Buxtehude

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V dalším z benefičních koncertů pro staroplzenecké varhany uslyšíme pěvecký sbor Ad latetitiam a smyčcový soubor pod vedením Miloslava Esterleho. Na nově uvedené varhany bude hrát Jan Esterle.

Dietrich Buxtehude (1637-1707) byl význačný německý varhaník a skladatel, přímý předchůdce J. S. Bacha.
Rok jeho narození ani místo jeho narození (země) není přesně známo a je dodnes předmětem sporů. Jako varhaník působil nejprve v Helsingborgu, později trvale zakotvil v Marienkirche v Lübecku, jenž byl císařským městem. Toto město mu poskytovalo díky svému bohatství značnou tvůrčí a uměleckou volnost a pozitivně zapůsobilo na rozvoj jeho hudební kariéry. Jeho osobní příklad pak působil jako vzor pro rozvoj hudební tvorby největších německých barokních mistrů G. F. Händela, G. P. Telemanna a J. S. Bacha. V roce 1705 se Johann Sebastian Bach vydal pěšky z Arnstadtu do Lübecku, aby se s lübeckým varhaníkem osobně setkal a slyšel jej hrát.
Za Buxtehudeho působení v Lübecku se v jeho domovském chrámu Marienkirche začaly konat první veřejně přístupné koncerty v Německu, tzv. „Abendmusik“, vždy v době adventu. Jeho umění bylo široce uznávané v celém Německu a byl váženou autoritou pro mladé nastupující hudebníky a skladatele.
Z jeho díla jsou dnes často využívány varhanní skladby a pozvolna se také prosazuje provádění jeho kantát, které jsou velmi bohaté svou hudební invencí.

13/5 18:00

JITRO - smíšený pěvecký sbor

(Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně)

Smíšený sbor JITRO je přátelské sdružení zhruba 30 zpěváků, které spojuje radost ze sborové práce. Vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997. Obě tělesa souběžně vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako čistě ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno i o mužskou složku. V letech 2013-2021 byl sbormistrem Jan Fajfr, od sezóny 2021/2022 je jím Lukáš Mekiňa. Sbor koncertuje nejen v Hradci Králové a v jeho okolí, ale i na jiných místech v republice i zahraničí. Po celou dobu trvání sboru se těleso účastní mezinárodních hudebních festivalů, jako je např. Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo přehlídka v italském Leccu. Sbor koncertoval na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradě a pravidelně se účastní vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. V roce 2018 se zúčastnil jako hlavní host 5. ročníku Mezinárodního sborového festivalu ve východočínském městě Ti-nan. Měl tak možnost daleko za hranicemi reprezentovat nejen českou, ale i evropskou sborovou tvorbu z různých období. Soubor byl oceněn na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci a Festa Choralis v Bratislavě.

16/4 17:00

Uvedení varhan do služby - varhanní koncert Markéty Schley Reindlové

(Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně)

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní koncert, při němž budou plzeňským biskupem Tomášem Holubem požehnány nově postavené varhany v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci. Po dlouholetém úsilí se podařilo dovršit dílo, které bude mít trvalou hodnotu pro bohoslužebný i koncertní život ve Starém Plzenci. Úspěšné dokončení stavby nového nástroje podle původní dispozice z roku 1710 bylo umožněno pomocí a finančními příspěvky veliké řady štědrých a vstřícných podporovatelů. Rádi bychom všem vyjádřili svou vděčnost při příležitosti uvedení nových varhan do služby.
Slavnostní koncert s obřadem požehnání varhan se bude konat v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně v neděli 16. dubna 2023 od 17 hodin. V hudebním programu zazní díla barokních mistrů v podání Markéty Schley Reindlové. Těšíme se na vaši účast.

Výbor spolku Staroplzenecké varhany, Zdeňka Ledvinová, Josef Švéda a Miloslav Esterle

18/12 18:00

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

25/9 18:00

350 let Heinricha Schütze

(Kostel sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci)

Komorní pěvecký sbor AD LAETITIAM řídí Miloslav Esterle.

19/6 18:00

40 let v Plzenci

(Kostel sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci)

Rádi bychom si společně s Vámi připomněli 40 let působení Miloslava Esterleho ve městě pod Radyní. Účinkovat budou žáci houslové třídy ZUŠ a smyčcový soubor L´estro arco.

31/12 18:00

POZOR - PŘESUNUTO NA JARO 2022 Markéta Schley Reindlová

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Slavnostní varhanní koncert Markéty Schley Reindlové u příležitosti dokončení rekonstrukce staroplzeneckých varhan.

Markéta Schley Reindlová se narodila v roce 1975 v Plzni. Jako čtrnáctiletá nastoupila na plzeňskou konzervatoř, kde studovala klavír a varhany. Oba obory ukončila v roce 1995 a ihned poté nastoupila na Akademii múzických umění v Praze do varhanní třídy prof. Jana Hory. Toto studium ukončila v roce 2000. Během studií na Konzervatoři a AMU se aktivně účastnila řady interpretačních kurzů v Čechách i v zahraničí pod vedením známých a uznávaných lektorů. V letech 2001–2008 studovala na Hochschule für Kirchenmusik v německém Heidelbergu obory varhany („Konzertexamen“) a chrámová hudba („Kirchenmusik A“).
Je laureátkou mnoha varhanních soutěží, např. 1. cena a Cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži „Musica Antiqua“ v belgických Brugách 2003, 4. cena a Cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži Musashino-Tokio (Japonsko) 2004 nebo 1. cena a Cena publika na Mezinárodní varhanní soutěži „Orgues sans frontières“ Dudelange Luxembourg 2007. Tamtéž natočila CD s českou romantickou a moderní varhanní tvorbou, vydané 2010 německým vydavatelstvím AMBIENTE. Od roku 2009 vedla Kurz pro chrámové hudebníky plzeňské diecéze a věnuje se koncertní činnosti sólové i ansámblové. Žije v bavorském Bambergu, kde působí jako sbormistryně sboru Madrigalchor Bamberg. Její koncertní reperotár obsahuje tradičně díla napříč staletími, od J. S. Bacha po P. Ebena.

31/12 17:00

POZOR - PŘESUNUTO NA JARO 2022 Slavnostní uvedení varhan do služby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Vzhledem k probíhajícím opravám v kostele je slavnost spojená s posvěcením varhan přesunuta na jaro 2022. V rámci slavnosti vystoupí Zdeňka Ledvinová na varhany, dále komorní smyčcový soubor L´estro arco a pěvecký sbor Ad laetitiam.

24/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka

(Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně)

Vážení přátelé krásné hudby Jakuba Jana Ryby,

s velikou lítostí vám oznamuji, že okolnosti, související s nezvladatelným rozběhem koronavirové pandemie, nás donutily zrušit letošní připravované provedení Rybovy Vánoční mše. Shromažďování velikého množství spolupracovníků při zkouškách v prostorách školy je v současné době vyloučené, sólistický i orchestrální ansámbl je jen velmi těžko zajistitelný s alespoň částečnou spolehlivostí a samotné provedení s naplněným kostelem způsobem „hlava na hlavě“ je příliš velkým rizikem. Jsem velmi smutný z této skutečnosti, ale hazardovat se zdravím lidí a dětí ve škole nemohu. Proto prosím o pochopení a doufám, že přijde doba, kdy budeme moci opět spojit své síly zpívat a hrát bez omezení.
Zdravím všechny zpěváky a muzikanty a přemýšlím o akci někdy na jaře, která by nám to vše mohla vynahradit.

Za spolek Staroplzenecké varhany Miloslav Esterle

24/10 00:00

L´estro arco

(Kostel svatého Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci)

V rámci benefičního koncertu pro staroplzenecké varhany se představí smyčcový soubor Základní umělecké školy ve Starém Plzenci "L´estro arco" v pořadu s názvem „VIVALDI OD JARA DO ZIMY.
Komorní smyčcový soubor řídí Miloslav Esterle.

26/9 18:00

Musica Panica

(Kostel svatého Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci)

České písně ze sborníku Kříže z Telče v podání souboru MUSICA PANICA (Veronika Vítová-zpěv, Eliška Baťová-flétny a zpěv, Kristýna Kosíková-clavisimbalum, harfa a zpěv).

31/12 00:00

ADOPCE varhanních píšťal

(Kostel Narozenní Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Vážení podporovatelé staroplzeneckých varhan,
naše mnohaleté úsilí o dostavbu varhanního nástroje v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci se blíží ke svému cíli. Zbývá získat prostředky pro doplnění píšťal posledních dvou rejstříků ve 2. manuálu („Principál“ a „Rausch Quinta“) nově stavěné repliky historického nástroje. Celkově chybí částka kolem 200 000,- Kč. Členové spolku „Staroplzenecké varhany“ se rozhodli oslovit širokou veřejnost s prosbou o podporu tohoto díla formou tzv. adopce varhanní píšťaly, tedy finančního příspěvku na výrobu jedné konkrétní součásti budovaného nástroje podle individuálních možností přispěvatele. Píšťaly jsou různě velké a jejich výroba různě finančně náročná, proto jsme zvolili jednoduchou a přehlednou strukturu možných příspěvků na jednotlivé píšťaly podle jejich druhu a velikosti, kterou je možné shlédnout v přiloženém dokumentu.
Máte-li zájem se zapojit do adopce varhanních píšťal svým příspěvkem, obraťte se, prosíme, osobně, telefonicky nebo e-mailem na v kontaktech uvedené členy spolku „Staroplzenecké varhany“. Budete zaregistrováni, vaše platba bude účetně potvrzena a obdržíte certifikát o spoluúčasti na dostavbě staroplzeneckých varhan.
Děkujeme vám předem za vaše příspěvky a pomoc dobré věci.

18/10 18:00

Musica Panica – Eliška Baťová (Esterlová)

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

České písně ze sborníku Kříže z Telče v podání souboru MUSICA PANICA (Veronika Vítová-zpěv, Eliška Baťová-flétny a zpěv, Kristýna Kosíková-clavisimbalum, harfa a zpěv).

22/12 18:00

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

13/10 18:00

Věra Martinová

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Věra Martinová je absolventkou brněnské státní konzervatoře v oboru klasická kytara. Již jako studentka začala vystupovat ve folkových klubech a účastnila se soutěží pro nové talenty. Nadané a také půvabné dívky s kytarou si všiml i dirigent Gustav Brom, který jí dal prostor v programu svého orchestru. Z Brna vedla pak Věřina cesta do Prahy, do dívčí country skupiny Schovanky. Rok 1986 byl pro interpretku zlomový, kdy představila sólovou píseň „Malý dům nad skálou“, ze které se doslova přes noc stal velký hit. Posluchači přijali novou tvář na hudebním nebi velmi vlídně a během následujících tří let vznikla řada známých titulů jako „Dál jen vejdi“, „Až na vrcholky hor“, „Toulavý džíny“, „Ó, pane náš“ nebo „Nebe, peklo, ráj“. Složila hudbu k filmovému cestopisu Snění hlavou dolů, ve kterém účinkovala i jako průvodkyně. Zatím posledním projektem Věry Martinové je vánočně laděný titul „Foukneme do svící“ z roku 2013. Aktuální současnost Věry Martinové představují dva snímky nahrané s její novou kapelou – „Přistávám“ a „Ofélie“. Byť je často nazývána „první dámou české country“ či „stálicí domácí populární hudby“, sama se cítí být především muzikantkou tělem a duší, která je otevřena všem hudebním inspiracím a vlivům. A chce své posluchače příjemně překvapovat pěknými písničkami s kvalitními texty. Věra Martinová je výraznou osobností naší hudební scény s nezaměnitelným stylem. Výčet jejích skladeb hovoří za vše.

22/9 18:00

Milan Karpíšek - Collegium fiddle dolce

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

"Hudba, která hladí uši i duši"
COLLEGIUM FIDDLE DOLCE je originální kapela dobové hudby, s níž se přenesete do noblesních salónů a minulých staletí. Lahodný souzvuk flétny, fagotu, houslí, klavíru a kontrabasu Vám zpříjemní benefiční večer pro staroplzenecké varhany. Za 25 let své existence se mohou pochlubit mimo jiné úspěšným působením v USA, Dánsku, Rakousku a například Německu. Jejich skladby zaznívají v rádiích i TV, mimo jiné spolupracovali na hudbě k pohádce O princezně, měsíci a hvězdě. Vydali CD "Hudba, která hladí", účinkovali v několika amerických TV a rádio stanicích.

16/6 18:00

Ad laetitiam sbor

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

26/5 18:00

L'estro arco

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V letošním druhém benefičním koncertu pro staroplzenecké varhany se představí smyčcový soubor Základní umělecké školy ve Starém Plzenci "L´estro arco". Zahraje skladby z cyklu L´estro armonico Antonia Vivaldiho.
Komorní smyčcový soubor řídí Miloslav Esterle.

28/4 00:00

TOUCH of GOSPEL

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V prvním letošním benefičním koncertu pro plzenecké varhany se představí známý plzeňský gospelový soubor TOUCH of GOSPEL, jehož historie se datuje do roku 2003. Od té doby sbor vystupoval ve všech možných koutech země i v zahraničí. Koncert se uskuteční v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.

21/12 18:00

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

14/10 18:00

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Schola Gregoriana Pragensis je mužský pěvecký sbor, který byl založen Davidem Ebenem v roce 1987, který se věnuje středověké duchovní hudbě se zaměřením na interpretaci gregoriánského chorálu. Spolupracoval s celou řadou českých i zahraničních interpretů (Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Tomáš Thon, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Boni pueri, Musica Florea a další.

3/10 17:00

Orchestr der Musikschule Binningen-Bottmingen

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci benefičních koncertů pro plzenecké varhany vystoupí v kostele Narození Panny Marie školní smyčcový orchestr z města Binningen-Bottmingen a lidový soubor Úslaváček.

17/6 18:00

ANTONIO VIVALDI – GLORIA pro sóla, sbor a orchestr

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Soubor L´estro arco a pěvecký sbor Ad Laetitiam se sólisty Barborou Čížkovou a Janou Prokešovou uvedou v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci dne 17. 6. 2018 svůj benefiční koncert na podporu starolzeneckých varhan s názvem ANTONIO VIVALDI – GLORIA pro sóla, sbor a orchestr.

20/5 18:00

SUBITO

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzeneci na Malé Straně)

Benefiční koncert smíšeného komorního pěveckého sboru z Prahy pod vedením Moniky Novákové a Michaely Králové.

13/5 18:00

Josef Kšica – varhany

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Varhanní recitál Josefa Kšici.
Josef Kšica, absolvent Konservatoře v Brně a Hudební fakulty AMU v Praze. Již v době studií byl varhaníkem v chrámu sv. Tomáše v Brně, v Praze v chrámu sv. Jiljí, sv. Ignáce, sv. Antonína, u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Sněžné. Působil od roku 1981 jako korepetitor v Pražském mužském sboru. V letech 1982 – 1992 byl varhaníkem v Jeruzalémské jubilejní synagoze v Praze, kde doprovázel při liturgiích vrchního kantora Dr. Ladislava Bluma. V komorním triu Mysterium Musicum Praha se svou ženou Pavlou, altistkou a houslistou Janem Kvapilem se věnuje interpretaci židovské hudby. V letech 1985 – 1992 byl členem Pražského filharmonického sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné a natočil řadu významných hudebních projektů. V roce 1990 stál u zrodu. Pražského komorního sboru, kde působil devět let jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Významné je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka. V neposlední řadě je i cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v japonské Ósace (1996) za interpretaci J. D. Zelenky. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Současně je sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního sboru a orchestru. Tělesa pravidelně vystupují při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české, ale i světové duchovní hudby, z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. V roce 2002 byl Josef Kšica s Pražským katedrálním sborem pozván na festival do Itálie – Canto gregoriano e polifonica sacra a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic. Dirigoval Pražský katedrální sbor na festivalu Pražské jaro 2000 a 2004. Se sborem v roce 2005 opět podnikl turné do Itálie a v německém Creutzburgu nedaleko Eisenachu zpíval na festivalu Michaela Praetoria, kde předvedl reprezentativní výběr z české a evropské renesanční polyfonie. S pražským katedrálním sborem několikrát vystoupil v České televizi. Důležitým mezníkem byl koncert u příležitosti životního jubilea arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v květnu 2007, kde byl proveden výběr z reprezentativní české duchovní tvorby za přítomnosti význačných hostů z celého světa. Jako skladatel komponuje české zpívané Nešpory pro katedrálu sv. Víta, Žalmy, Hymnus, Salve Regina a upravuje jidiš písně a v roce 1998 zkomponoval skladbu Kina v Praze 2008 interpretovanou v sále Valdštejnského paláce newyorským houslistou Yuvalem Waldmanem – Czech-American Music Bridges3. V březnu 2010 uskutečnil turné s Pražským katedrálním sborem a orchestrem po španělských katedrálách, kde dirigoval 10 koncertů s duchovními. V květnu 2010 navštívil USA – New York jako varhaník a dirigent na pozvání emeritního ředitele kůru katedrály sv. Patrika Johannese Somaryho a houslisty Yuvala Waldmana, kde uskutečnil dva koncerty s českým a světovým repertoárem. V únoru 2011 koncertoval v ruské Soči na IV. Zimním festivalu umění spolu se světovým klavíristou Alexandrem Gindinem. Věnuje se realizacím staré české a světové hudby pro nahrávací společnosti a televizi. S dirigentem Helmuthem Rillingem realizoval v roce 1987 pro Supraphon duchovní skladby F.X. Brixiho, svého předchůdce na kůru katedrály sv. Víta v Praze. Se sbormistrem Pavlem Kühnem vytvořil projekt A. Caldara, J. Ev. A. Koželuh, J.A. Sehling aj. – duchovní skladby pro Český rozhlas.

17/12 18:00

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

11/12 17:00

Hvězdička

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Benefiční koncert dětského pěveckého sboru Základní umělecké školy ve Starém Plzenci

7/10 18:00

Kytarový recitál Štěpána Raka

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Staroplzenecké varhany, z. s. a Římskokatolická farnost ve Starém Plzenci si vás dovolují pozvat na recitál kytarového virtuose Štěpána Raka. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na dostavbu plzeneckých varhan. Koncert se koná za podpory Plzeňského kraje a Města Starý Plzenec.

10/9 18:00

Varhanní recitál Pavla Šmolíka

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V benefičním cyklu koncertů pro Staroplzenecké varhany vystoupí varhanní mistr Pavel Šmolík.

18/6 18:00

BAROKNÍ OSLAVA

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V dalším z benefičních koncertů pro plzenecké varhany s názvem BAROKNÍ OSLAVA uvede soubor L´estro arco s hosty a pěvecký sbor Ad laetitiam se sólisty pod vedením Miloslava Esterleho skladby vrcholného baroka.

28/5 18:00

Musica ad Gaudium

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V jarním koncertu souboru Musica ad Gaudium, ve kterém zazní díla G.Ph.Telemanna, Adama Václava Michny, W.Crofta a dalších účinkují: Andrea Frídová - zpěv, Dominika Pilecká - flétny a zpěv, Alena Tichá - cembalo a Jaromír Tichý - flétny.

23/4 18:00

Musica vagantium

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Soubor MUSICA VAGANTIUM se věnuje interpretaci převážně gotické, ale i renesanční hudby, především takové, jakou hráli a zpívali potulní studenti-vaganti. Hudbě dodávají na působivosti nejen dobové kostýmy, ale také historické nástroje. V koncertu s názvem "Procházka v časech minulých" vystoupí Zdeněk Kubík, Romana Neumanová, Jitka Kubištová a Jan Čmelák.

18/12 18:00

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

12/12 16:00

Adventní koncert pěveckého sboru Hvězdička

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Sbor HVĚZDIČKA se sólisty z pěveckých tříd ZUŠ Starý Plzenec uvedou svůj adventní koncert na podporu staroplzeneckých varhan.

20/11 00:00

ZůziZů

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Pzenci na Malé Straně)

Na podporu plzeneckých varhan vystoupí v kostele Narození Panny Marie tymákovský smíšený pěvecký sbor ZůziZů pod vedením Zuzany Kuncové.

25/9 18:00

MUSICA BOHEMICA-Jaroslav Krček

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.

28/8 18:00

Lukáš Vendl - varhany

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Varhanní koncert na podporu dokončení opravy místních varhan.

19/6 18:00

Koncert z díla G. F. Händela

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor pod vedením Miloslava Esterleho, sólisté a komorní sbor barokní hudby ZUŠ Starý Plzenec uvedou benefiční koncert pro dokončení oprav staroplzeneckých varhan.

24/4 18:00

SUBITO-Slavičí snění

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci benefičního koncertu pro plzenecké varhany uvede pražský pěvecký sbor pořad "Slavičí snění"

20/12 18:00

Jakub Jan Ryba-Česká mše vánoční

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Miloslav Esterle.

14/12 16:30

Adventní koncert dětského pěveckého sboru

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V adventním programu dětského pěveckého sboru ZUŠ Starý Plzenec vystoupí sbor a jeho sólisté pod vedením Petry Vlachové a Markéty Kofroňové.

25/10 18:00

Plzenští muzikanti pro plzenecké varhany

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V programu vystoupí Anna Pospíšilová, Alžběta Johánková, Jan Esterle a Marek Pišl.

20/9 18:00

TRABAND

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert známé skupiny TRABAND.

6/9 18:00

VEČER BAROKNÍCH SONÁT

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V koncertním programu zazní sonáty J. S. Bacha a dalších barokních mistrů. Na cembalo, housle a violoncello zahrají Hana Kimelová, Radka Beranová a Jiří Hošek.

21/6 18:00

Plzenecké Vivaldiano

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

smyčcový soubor Základní umělecké školy ve Starém Plzenci "L´estro arco" hraje koncerty Antonia Vivaldiho

10/5 18:00

Martin Kaplan, Josef Fiala

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Za doprovodu houslí a violy zazní v podání Martina Kaplana a Josefa Fialy variace národních písní ze západních a jižních Čech.

21/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka

(kostel Narození Panny Marie ve Straém Plzenci na Malé Straně)

15/12 17:00

Adventní koncert ZUŠ

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

23/11 18:00

Koncert barokní hudby

(kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

19/10 18:00

ROMAN JANÁL

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

28/9 18:00

TOUCH of GOSPEL

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

31/8 18:00

Kytarový recitál LUBOMÍRA BRABCE

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert kytarového virtuosa na podporu dokončení dostavby vzácných staroplzeneckých varhan se uskuteční za podpory Plzeňského kraje.

27/4 18:00

Lidová muzika z Chrástu - Naše zvony pěkně zní

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzencina Malé Straně)

V rámci cyklu benefičních koncertů na podporu dokončení opravy staroplzeneckých varhan uvede Lidová muzika z Chrástu komorní pásmo lidových písní s názvem "Naše zvony pěkně zní".

22/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka 22.12.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Moloslav Esterle.
Koledy zazpívá ženský pěvecký sbor pod vedením Bohumily Krásné.

16/12 16:30

Adventní koncert dětského sboru ZUŠ Starý Plzenec

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci adventního koncertu vystoupí dětský pěvecký sbor a jeho sólisté ze Základní umělecké školy Starý Plzenec pod vedením Petry Vlachové a Markéty Jáchymovské.

3/11 18:00

Koncert skupiny OBOROH 3.11.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

OBOROH je legendární folk-rocková kapela. Za 24 let své existence má na svém kontě přes 25 tisíc, kritikou velmi dobře přijatých prodaných alb, přes 900 koncertů nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku. Skupina OBOROH měla několikrát vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností dala OBOROHU jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb při jejich živých koncertech. Vedoucí kapely Slávek Klecandr je výjimečným hudebníkem a textařem, který vystupuje rovněž se svými sólovými recitály. Jejich poslední z osmi alb vydalo renomované vydavatelství Indies-Happy Trails

29/9 18:00

Mozart a jeho současníci 29.9.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Chrámové sonáty a další komorní skladby uslyšíme v podání významných plzeňských umělců. Vystoupí :
MARTIN KAPLAN, DARINA KALČEVA – HOUSLE
JAROSLAVA SMOLOVÁ – VIOLA, MAGDALÉNA KRZÁKOVÁ – VIOLONCELLO
HANA PUMROVÁ, PETRA ŠANDEROVÁ, MAGDALÉNA ŠKALOUDOVÁ – FLÉTNY
JAROSLAV BROŽ – VARHANY

16/6 18:00

DE PROFUNDIS - Černošské spirituály 16.6.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní pěvecký sbor řídí umělecký vedoucí Miloslav Esterle.


19/5 18:00

Literárně-hudební pásmo - Madony 19.5.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

LIBOR KOVAL: MORAVSKÉ MADONY v přednesu Blanky Hejtmánkové.
Uslyšíme AVE MARIA J. J. RYBY, W. A. MOZARTA, F. SCHUBERTA, A. DVOŘÁKA v podání studentů Konzervatoře Plzeň.
Průvodním slovem doprovodí Mons.JOSEF ŽÁK,generální vikář Plzeňské diecéze.

7/4 18:00

JAN DOLEŽEL - varhany 7.4.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V programu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbela, Georga Muffata a dalších.

24/3 18:00

Klimentová, Aschenbrenner – Pergolessi Stabat Mater 24.3.2013

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Účinkují: Olga Novotná (soprán), Ivana Klimentová (alt), smyčcový soubor MUSICA SUAVIS řídí VÍT ASCHENBRENNER

18/12 18:00

Staroplzenecká Rybovka 18.12.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Pěvecký sbor, sólisty a komorní orchestr řídí Moloslav Esterle.
Koledy zazpívá ženský pěvecký sbor pod vedením Bohumily Krásné.

4/12 18:00

Adventní koncert dětského sboru ZUŠ Starý Plzenec 4.12.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert pro otevřená srdce.

25/11 18:00

SPIRITUÁL KVINTET 25.11.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Koncert se uskuteční za podpory Plzeňského kraje a společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.

21/10 18:00

Koncert koncertů, Vít Aschenbrenner 21.10.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

A.Kuželková – LESNÍ ROH, V. Aschenbrenner – VARHANY
K. Ronovská, J. Radilová – FLÉTNY
Komorní orchestr Katedry hudební kultury - umělecký vedoucí VÍT ASCHENBRENNER


28/9 18:00

Komorní sbor Gontrassek - J.Baťa 28.9.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

„ECCLESIA MILITANS“
Koncert renesanční hudby a GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

8/7 18:00

RECITÁL EVY URBANOVÉ 8.7.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Varhanní doprovod Zděňka Ledvinová

10/6 18:00

Pocta G. F. Händelovi 10.6.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Spojené pěvecké sbory řídí Miloslav Esterle. Vystoupí smyčcový soubor L’ESTRO ARCO a komorní soubory a sólisté ze ZUŠ Starý Plzenec.

1/6 18:00

Noc kostelů 1.6.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Také u nás ve Starém Plzenci budeme mít možnost se letos poprvé zúčastnit projektu Noc Kostelů. V netradiční den, tedy v pátek, nás pozve dál kostel Narození Panny Marie na Malé Straně. Tento chrám, kudy jak sami poznáte, skutečně kráčela historie, je opravdu výjimečný a nejen svojí historií. Zveme vás na bohatý kulturní program.

20/5 18:00

Ave Maria - mariánská hudba 20.5.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Vystoupí posluchači Konzervatoře Plzeň z pěvecké třídy prof. Ludmily Kotnauerové a jejich vzácní hosté.

1/4 18:00

De Profundis - renesanční duchovní hudba 1.4.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V cyklu koncertů pro plzenecké varhany budeme v neděli 1.dubna 2012 naslouchat duchovní hudbě vrcholné renesance v podání komorního pěveckého souboru „De profundis“ pod vedením Miloslava Esterleho. V programu zazní skladby dvou velikánů renesanční vokální tvorby – Orlanda di Lassa a Heinricha Schütze.

4/3 18:00

Trubka a varhany - Jan Vitinger 4.3.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

trubka - JAN VITINGER
varhany - HANA VAŇKOVÁ
Zazní skladby J.S.Bacha, G. PH.Telemanna, G.F.HÄNDELA a P.J. Vejvanovského.

19/2 18:00

VOX IMPERFEKTA 19.2.2012

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní pěvecký sbor řídí Pavel Dolanský.
V programu zazní díla autorů:
T. L. DA VICTORIA - J. S. BACH - A. SCARLATTI - H. L. HASSLER
a dalších.

20/12 18:00

J.J.Ryba Česká mše vánoční - J.Chaloupková, sbor a orch. 20.12.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Komorní orchestr a pěvecký sbor RESONANCE řídí Jitka Chaloupková
SÓLISTÉ: Gabriela Pechmanová, Šárka Dolejšová, P.Piotr Marek, Miroslav Šimandl. Na varhany doprovází Zdeňka Ledvinová

20/11 18:00

Varhany a mladí varhaníci 20.11.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

Další z benefičních koncertů k získání finančních prostředků na dostavbu staroplzeneckých varhan.
Vystoupí žáci ZUŠ ulice T. Brzkové v Plzni pod vedením učitele J. Esterleho.

11/10 18:00

Jitka Chaloupková, varhany 11.10.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V rámci tohoto svátečního večera vystoupí přední česká varhanice Jitka Chaloupková,která svým hudebním uměním podpoří stále probíhající sbírku na rekonstrukci staroplzeneckých varhan. Dokončení tohoto projektu přinese nejen obohacení církevních ceremoniálů, ale také široké možnosti koncertního využití tohoto výjimečného nástroje.

9/9 18:00

Poutní večer 11.9.2011

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

U příležitosti 660. výročí od rozšíření a vysvědcení kostela Narození Panny Marie se ve Starém Plzenci na tomto místě koná poutní večer, v rámci kterého vystoupí s duchovními skladbami Dagmar Drechslerová a Olga Novotná za varhanního doprovodu paní Zdeňky Ledvinové. Po povídání o historii kostela a také nově renovovaných varhan vystoupí žáci a učitelé Základní umělecké školy pod vedením ředitele Miloslava Esterleho.