Podpořte renovaci Staroplzeneckých varhan návštěvou našich koncertů.

CYKLUS KONCERTŮ PRO PLZENECKÉ VARHANY

18/6 18:00

Dietrich Buxtehude

(Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně)

V dalším z benefičních koncertů pro staroplzenecké varhany uslyšíme pěvecký sbor Ad latetitiam a smyčcový soubor pod vedením Miloslava Esterleho. Na nově uvedené varhany bude hrát Jan Esterle.

Dietrich Buxtehude (1637-1707) byl význačný německý varhaník a skladatel, přímý předchůdce J. S. Bacha.
Rok jeho narození ani místo jeho narození (země) není přesně známo a je dodnes předmětem sporů. Jako varhaník působil nejprve v Helsingborgu, později trvale zakotvil v Marienkirche v Lübecku, jenž byl císařským městem. Toto město mu poskytovalo díky svému bohatství značnou tvůrčí a uměleckou volnost a pozitivně zapůsobilo na rozvoj jeho hudební kariéry. Jeho osobní příklad pak působil jako vzor pro rozvoj hudební tvorby největších německých barokních mistrů G. F. Händela, G. P. Telemanna a J. S. Bacha. V roce 1705 se Johann Sebastian Bach vydal pěšky z Arnstadtu do Lübecku, aby se s lübeckým varhaníkem osobně setkal a slyšel jej hrát.
Za Buxtehudeho působení v Lübecku se v jeho domovském chrámu Marienkirche začaly konat první veřejně přístupné koncerty v Německu, tzv. „Abendmusik“, vždy v době adventu. Jeho umění bylo široce uznávané v celém Německu a byl váženou autoritou pro mladé nastupující hudebníky a skladatele.
Z jeho díla jsou dnes často využívány varhanní skladby a pozvolna se také prosazuje provádění jeho kantát, které jsou velmi bohaté svou hudební invencí.

Staroplzenecké varhany, z.s.

E-mail:
info@staroplzeneckevarhany.cz
m.esterle@volny.cz
zus-plzenec@volny.cz

Telefon:
mobil: +420 736 768 514
telefon: +420 377 966 821
IČ: 227 56 973

Staroplzenecké varhany, z.s.
Třebízského náměstí 1,
Starý Plzenec 332 02, CZ
DIČ: CZ22756973

Benefiční koncerty na podporu varhan

Podpořte prosím náš spolek, ať peněžně či vlastní ochotou šířit o nás povědomí!

Přispět můžete i svoji návštevou na charitativních koncertech, které pořádáme

Dosud jste přispěli:

52000,- Kč

číslo účtu: 000000-2754925359/0800

Děkujeme.

Naši partneři